BDDK: Birtakım pandemi takviyeleri 3 ay daha uzatıldı

0

Birtakım pandemi dayanakları 3 ay daha uzatıldı.

BDDK tarafından yapılan duyurunun ayrıntısı şöyle:

Konsey Başkanlığının 16.06.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 16.06.2021 tarih ve E-24049440-010.99-16442 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda,

A- Pandemi nedeniyle global piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir devirde, gerçek kısmı, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek gayesiyle, bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken birtakım yükümlülüklerde süreksiz nitelikli birtakım düzenlemeler yapan geçmişte alınmış kimi Heyet Kararlarının ve talimatların tekrar kıymetlendirilmesi sonucunda, kelam konusu düzenlemelerin birebir maksatlarla uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede 08.12.2020 tarihli ve 9312 sayılı Konsey Kararı ile 30.06.2021 tarihi itibariyle mühletinin dolacağı belirtilen,

– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Kıymetlendirilmesine Ait Yönetmelik uyarınca kredi riskine temel fiyat hesaplamasında, nakdî varlıklar ile mali olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para ünitesindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca pahalanmış meblağları ve ilgili özel karşılık fiyatları hesaplanırken, hesaplama tarihinden evvelki son 252 iş gününe ilişkin Merkez Bankası döviz alış kurlarının kolay aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine,

– 17.03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Heyet Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü ve 5’inci unsurları kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme mühletinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın İkinci Kümede sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine nazaran ayırmalarına devam olunmasına,

– 19.03.2020 tarihli ve 8950 sayılı Konsey Kararında belirtildiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde ve tıpkı unsurun altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme mühletinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye karşın “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine nazaran karşılık ayrılmasına devam olunmasına,

– 27.03.2020 tarihli ve 8970 sayılı Şura Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü unsuru kapsamında kredilerin İkinci Kümede sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme mühletinin, Birinci Kümede izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye karşın Birinci Kümede sınıflandırılmaya devam olunan -krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi ziyanının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine nazaran ayrılmasına devam edilmesine,

– 27.03.2020 tarihli ve 8971 sayılı Heyet Kararında belirtildiği üzere, Bankaların Kredi Süreçlerine Ait Yönetmeliğin 12/A hususunun altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Temelleri Hakkında Yönetmeliğin 11/A hususunun beşinci fıkrası uyarınca, bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30.06.2021(işbu Karar tarihi itibariyle 30.09.2021) tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme müddetinin, Bankaların Kredi Süreçlerine Ait Yönetmeliğin 12/A unsurunun üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Asılları Hakkında Yönetmeliğin 11/A hususunun ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade hudutlarında dikkate alınmamasına,

– 30.03.2020 tarihli ve 8975 sayılı Konsey Kararında belirtildiği üzere, bankaların kart borçlarını öteledikleri müddet boyunca kart hamillerinden taban fiyat da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz periyotlar tanımlayabilmelerine,

– 09.07.2020 tarihli ve 9093 sayılı Heyet Kararında belirtildiği üzere, taban ödeme meblağı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22’nci unsurunun altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı yahut nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

B- 08.12.2020 tarihli ve 9312 sayılı Şura Kararı uyarınca 30.06.2021 tarihi itibariyle müddeti dolacak olan,

– Bankaların sahip oldukları menkul değerlerden, “Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların Bankaların Özkaynaklarına Ait Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak meblağında dikkate alınmayabilmesine,

– Bankaların sahip oldukları menkul değerlerden, 23.03.2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların bedel düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Durum / Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı para net genel durumu hesaplamasında dikkate alınmayabilmesine,

– 09.06.2020 tarihli ve 9054 sayılı Şura Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin (Karşılıklar Yönetmeliği) 16’ncı unsurunun ikinci fıkrasında yer verilen emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına,

– 17.03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Heyet Kararında belirtildiği üzere, Karşılıklar Yönetmeliğinin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinde yer verilen “Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme müddeti içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken yahut bu izleme mühleti içinde bir sefer daha yine yapılandırmaya tabi tutulan” kredilerin, 3.grup-Tahsil İmkânı Sonlu krediler altında sınıflandırılmasını kaide koşan kararının uygulanmamasına,

– 08.11.2019 tarihli ve 8653 sayılı Konsey Kararında belirtilen,

Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen yahut birebir olarak ödeme yapılan kredilerin, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı unsurunun dördüncü fıkrası kararından istisna tutulmasına,

Tekrar yapılandırılan donuk alacakların, İkinci Küme altında yine yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması için sağlanması gereken, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 7’nci unsurunun beşinci fıkrasının (b) bendinde “bir yıl” olarak belirtilen izleme mühletinin “altı ay” olarak uygulanmasına ait öteki uygulamaların ise, bankacılık bölümünün mali bünyesine ait göstergelerin daha şeffaf bir halde izlenebilmesini ve mümkün risklerin daha aktif bir halde yönetilebilmesini teminen 30.06.2021 tarihinden itibaren son verilmesine,

C- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

-iDeal Haber Merkezi-

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul ediyorum Mesajları Oku