KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

0

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 30.04.2021
Genel Kurul Tarihi 03.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması,
5 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6’ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması,
7 – Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması
8 – Yönetim Kurulu’nun 04.03.2021 tarihli kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası’ hakkında bilgi verilmesi,
13 – Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,
14 – Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
15 – 01.01.2020 ? 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 ? 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
17 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
18 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
19 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Kervan Gıda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni1.pdf – İlan Metni
EK: 2 Kervan Gıda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 1.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2021 tarihinde saat 14:00 ?da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmış olup toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 KERVAN HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 İSTANBUL KERVAN GIDA REVİZE TUTANAK (1) 03.06.2021.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942053

BIST

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul ediyorum Mesajları Oku