Merkez Bankası PPK özeti: “Temmuz ayında besin fiyatlarında gözlenen artış, enflasyondaki yükselişte belirleyici olmuştur”

0

Investing.com – TCMB, Ağustos ayındaki Para Siyaseti Toplantısı’nda faizi %19’da sabit tutmuştu, banka bugün PPK özetini yayımladı ve enflasyondaki risklere dikkat çekti.

PPK özetinde yer alan şu açıklama taze meyve ve zerzevat, süt ve yağ kümesindeki fiyat artışını belirtiyor:

“İşlenmemiş besin fiyat gelişmeleri incelendiğinde, mevsimsellikten arındırılmış datalar meyve fiyatlarında daha bariz olmak üzere, taze meyve ve zerzevat fiyatlarında aylık bazda kıymetli bir artışa işaret etmiştir. Süt fiyatları çiğ süt referans fiyatlarındaki düzenlemeye bağlı olarak yükseliş sergilerken, iklim şartlarına bağlı olarak yurt içi üretimi gerileyen birtakım bakliyat kalemlerinde fiyat artışları izlenmiştir. İşlenmiş besinde ekmek ve tahıllar alt kümesi, peynir ve başka süt eserleri ile işlenmiş et eserleri olumsuz ayrışmıştır. Dış fiyat baskıları nedeniyle katı ve sıvı yağlar bu periyotta öne çıkan bir öbür alt kalem olmuştur.”

Enflasyondaki artış nedenlerine değinen açıklamada şu tabirlere yer verildi:

Bir evvelki PPK periyodundan bugüne, birtakım gelişmiş ülkelerde aylık ve yıllık enflasyonda artışlar sürmüştür. Gelişmekte olan ülkelerdeki olağanlaşma sürecinin devam ettiği ve birtakım merkez bankalarının ek sıkılaşmaya gittiği görülmektedir. Bu görünüm, global finansal şartlarda artan belirsizliklere ve bir ölçü sıkılaşmaya işaret etmektedir. Global risk iştahındaki dalgalı seyir ve uzun vadeli tahvil faizlerinin seyrine ait belirsizlikler global finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Konsey, global enflasyon baskılarının para siyasetlerinde ve münasebetiyle global finansal piyasalarda data hassaslığını artırdığı ve buna bağlı oynaklıkların görülebileceği tarafındaki görüşünü korumuştur.

Üretici enflasyonu, memleketler arası emtia fiyatlarının gecikmeli tesirleri, tedarik zincirlerinde devam eden meseleler ve yurt içinde güç fiyatlarında yapılan düzenlemeler sonucunda Temmuz ayında da yükseliş eğilimini sürdürmüştür. Bu devirde güç, ağaç ve mantar eserleri, imalat sanayine temel girdi sağlayan bölümlerden ana metal dalı ile inşaat kesimi ile irtibatlı metalik olmayan mineral hususlarda üretici fiyatlarındaki artışlar öne çıkmıştır. Global ölçekte bakıldığında da, üretici fiyatlarının ulaştığı düzeylerin tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmekte olduğu izlenmektedir.

Para siyasetinde sıkı duruş bildirisi veren tabirler:

Para siyaseti duruşu, enflasyon görünümüne yönelik üst taraflı riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı amacına ulaşılması odağında belirlenecektir. Bu doğrultuda siyaset duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa müddette tesis edecek ve orta vadeli amaçlara ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık seviyesinde belirlenmeye devam edilecektir.

Son devirde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep şartları, birtakım kesimlerdeki arz kısıtları, açılmanın tesiriyle yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeyler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Memleketler arası ziraî emtia ve besin fiyatlarındaki yüksek düzeylere ek olarak, kimi eserlerde iklim şartları kaynaklı arz istikametli tesirlerin açılma tesirleriyle birleşmesiyle Temmuz ayında besin fiyatlarında gözlenen artış, enflasyondaki yükselişte belirleyici olmuştur. Öteki taraftan, mali sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı tesirleri gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeyler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu varsayım patikasındaki bariz düşüş sağlanana kadar para siyasetindeki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Heyet, siyaset faizinin yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Enflasyonun kısa periyotta, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep istikametli çeşitli ögelerin tesiriyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Enflasyonda kısa vadede görülebilecek oynaklıkların ana eğilime yansımaları para siyaseti duruşu açısından yakından izlenecektir. Sıkı nakdî duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve süreksiz oynaklıklara karşı kıymetli bir tampon fonksiyonu görecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel gayesi doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 maksadına ulaşıncaya kadar siyaset faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruma edecek formda, enflasyonun üzerinde bir seviyede oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, karşıt para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için uygun taban oluşacaktır.

Kredi piyasası ve iktisadi faaliyete ait göstergelerin yanı sıra döviz kuru oynaklığı ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet taraflı tesirler kıymetini korumaktadır. Uygulanmakta olan sıkı para siyaseti, krediler ve iç talebi sınırlayarak bir yandan talep istikametli ögeleri denetim altına alırken, başka yandan da cari süreçler istikrarındaki güzelleşmeyi desteklemektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerdeki para siyaseti ile global risk iştahına ait görünüm, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Konsey, para siyasetinde fiyat istikrarı maksadı doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir.

Muharrir: Deniz Engin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul ediyorum Mesajları Oku